News

 

  • 12.2.2009 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi jatkorahoitusta hankkeelle FINESSI-verkkotyökalun laajentaminen ISTO-hankkeiden tarpeisiin 10 000 euroa.
  • 28.1.2009 ISTOfinessi-sivuston päivitetty salasanasuojattu versio julkaistiin.
  • 30.11.2008 WaterAdapt-hankkeen tuloksia vietiin ISTOfinessi-sivuston verkkotyökaluosioon.
  • 21.11.2008 ISTOfinessi-sivuston salasanasuojattu versio julkaistiin.
  • 30.10.2008 FINESSI-verkkotyökalun suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin.
  • 6.11.2007 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoitusta hankkeelle FINESSI-verkkotyökalun laajentaminen ISTO-hankkeiden tarpeisiin 10 000 euroa.
  • 29.1.2007 FINESSI-verkkotyökalu julkaistiin http://www.finessi.info/finessi