Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Suomessa

Tällä sivustolla esitetään kooste Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO) tuloksista. Ohjelman tavoitteena on tuottaa käytännön sopeutumistoimien suunnitteluun tarvittavaa tietoa ja edistää tiedon soveltamista käytäntöön. Ohjelman tulosten yhteenvedon helpottamiseksi on laadittu verkkopohjainen taulukko, jossa esitetään ISTO-hankkeiden menetelmien, tutkimusalueiden ja tulosten yleiskatsaus.

Joidenkin hankkeiden osalta tullaan osa tuloksia esittämään myös FINESSI-verkkotyökalun avulla.

ISTO-ohjelman suurimmat rahoittajat ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriön Ympäristöklusterin tutkimusohjelma. Ohjelmaa koordinoi MMM. FINESSI-verkkosivuston tuottamista on tukenut myös Suomen ympäristökeskus.