Ilmasto, sään ääri-ilmiöt, tulvat ja kuivuus Metsätalous Maatalous, elintarviketuotanto ja kalatalous Kaavoitus, rakennettu ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset Luonnon monimuotoisuus Kansainväliset kytkennät
ISTO-hankkeet
ACCLIM
WaterAdapt
Ilmasto-KIHA
TOLERATE
EXTREFLOOD II
IRTORISKI
Bioottiset metsätuhot
Metsävarat
Metsä 2050
Provenienssikokeet
Metsikön kasvu
Metsien tuuli- ja lumituhoriskit
ILMASOPU
Vieraslajit ja kasvintuotanto
ELICLIMATE
Kalat ilmaston muuttuessa
ADACAPA
Lohi ja ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos ja kaavoitus
Rakennetu ympäristö
EXTREMES II
READNET
Sosiaaliset vaikutukset
Luonnon monimuotoisuus
Vieraslajien leviäminen Suomeen
SealAdapt
IMPLIFIN
Kansainvälistä yhteistyöt
Projektin perustiedot

Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten (IL, HY, SYKE)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset bioottisiin metsätuhoihin (JoY)

Sopeutumiskyvyn edistäminen suomalaisessa maa- ja elintarviketaloudessa (MTT)

Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaavoituksessa (VTT)

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos: suojelualueiden ja laidunniittyjen verkoston toimivuus lajipopulaatioiden säilyttämisessä (SYKE)

Suomi ja globaalit ilmastovaikutukset (SYKE)

Menetelmät, työkalut ja tutkimusalueet

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Sopeutuminen nykyilmastoon

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Sopeutuminen tulevaan ilmastoon: toimenpiteet, esteet ja mahdollisuudet

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Sopeutumisen taloudelliset ja sosiaaliset arvioinnit

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Sopeutumisen politiikka

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää