Vision

talltoppar3.JPG Vår vision är att erbjuda en ny tjänst för att undersöka följderna av globala förändringar på lång sikt över olika ekosystem och ekonomiska aktiviteter, för integrerade skenarier av global förändring. Avsikten är att tjänsten ska ge en möjlighet för användarna att bättre förstå olika systems klimatkänslighet och osäkerheterna i modellresultaten.