Länkar

Finlands miljöcentral SYKE

Meteorologiska institutet FMI om klimatförändringen på finska : Ilmastonmuutos

Jord- och skogsbruksministeriet om klimatpolitik på finska : Ilmasto-ja energiapolitiikka ; Finlands strategi för anpassning till klimatförändringen

FN? mellanstatliga klimatpanel IPCC

NASA - Earth ; Global Climate Change

Arctic Climate Impact Assessment ACIA

UK Climate Impacts Programme UKCIP

Naturvårdsverket Klimat i förändring

Europeiska kommissionen Hur kan du påverka klimatförändringen