Tervetuloa Finessi verkkotyökaluun

FINESSI on verkkotyökalu, jolla voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Suomessa eri aloilla ja ajanjaksoilla aina vuoteen 2100 asti. FINESSI on suunniteltu tutkijoille ja suunnittelijoille, mutta kiinnostaa varmasti myös opiskelijoita ja suurta yleisöä.

FINESSI tarjoaa välineen, jolla voi yhdistää havainnot nykypäivän ilmastosta ja ympäristöstä sekä ilmastonmuutoksen skenaariot ja mallinnetut ennusteet vaikutuksista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset esitetään ilmastoherkille aloille kuten maatalous, vesivarat ja luonnon ekosysteemit. FINESSI -verkkotyökalun pilottiversiolla voidaan tarkastella ja vertailla mallituloksia vaikutuksista ja mahdollisista sopeutumistoimista liittyen hydrologiaan, järvifysiikkaan ja palsasoihin vaihtoehtoisilla Suomen ympäristonmuutosskenaarioilla.

FINESSI on kehitetty Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). 

FINESSI-sivuston tuloksia ollaan siirtämässä uuteen karttatyökaluun osana kansallista portaalia Ilmasto-opas.fi. SYKEn kehittämään vaikutusten karttatyökaluun tullaan jatkuvasti viemään uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisesta. Tähän kuuluu osa Ilmastonmuutokseen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO) hankkeiden karttamuotoisia tuloksia. ISTO-hankkeiden tulosten laajempi yhteenveto löytyy ISTO-Finessin sivustolta.

Verkkotyökalun yleiskuva:
overviewFig_FI.png