Välkommen till webbverktyget FINESSI

FINESSI är ett webbverktyg som ger dig möjlighet att ta reda på vilka effekter en kommande klimatförändring kan få i Finland fram till 2100. Tjänsten är öppen för alla och även om den i första hand är avsedd för planerare och forskare kan den vara av intresse också för studerande och allmänheten.

Med FINESSI kan du jämföra dagens klimat och vissa miljövariabler med modellprognoser för kommande klimatförhållanden. Klimatförändringens effekter presenteras för klimatkänsliga system och aktiviteter som jordbruk, vattenresurser och naturliga ekosystem. Den första versionen av FINESSI sammanställer resultat av modeller för hydrologi, sjöfysik och palsamyrar.

FINESSI har utvecklats vid Finlands miljöcentral (SYKE). 

FINESSI-resultaten flyttas till den nya karttjänsten som hör till den nationella portalen Klimatguiden.fi. Karttjänsten har också utvecklats av SYKE och den uppdateras kontinuerligt med ny information om klimatförändringens effekter och anpassning till klimatförändringen. En del av det materialet är kartbaserade resultat från det nationella forskningsprogrammet för anpassning till klimatförändringen (ISTO). Ett komplett sammandrag av ISTO-programmets resultat finns på finska och engelska på ISTO-Finessi webbplatsen.

Översiktskarta :
overviewFig_swe.png