Finessi verkkotyökalun esittely

FINESSI on internetkäyttöliittymä, jolla voidaan tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutusten mallinnettuja ennusteita. Tavoitteena on lisätä käyttäjien ymmärrystä eri luonnonilmiöiden herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä antaa tuntumaa ennusteiden epävarmuudesta. FINESSI:ä voivat käyttää esimerkiksi ympäristöhallinnon, kuntien ja teollisuuden suunnittelijat sekä tutkijat.

FINESSI verkkotyökalun ensimmäinen versio 2007 yhdistää kuuden globaalin ilmastomallin, neljän kasvihuonekaasupäästöskenaarion ja kolmen vaikutusmallin tulokset. FINESSI:ssä esitettävät vaikutukset liittyvät hydrologiaan, järvifysiikkaan, maatalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen.

FINESSI verkkotyökalu käyttää kolmea vaikutusmallia:

 • Hydrologia: WSFS - SYKEn vesistömallijärjestelmä
 • Järvifysiikka: MyLake - yksiulotteinen järvifysiikkamalli
 • Luonnon monimuotoisuus: Palsasoiden esiintyminen

ja kuuden globaalin ilmastomallin skenaarioita:

 • CSIRO-Mk2,
 • HadCM3,
 • EH40PYC
 • CCCma
 • GFDL
 • NCAR

sekä neljää päästöskenaariota:

 • A1FI
 • A2
 • B1
 • B2