Introduktion till webbverktyget FINESSI

FINESSI är en webbtjänst som presenterar modellstudier av möjliga effekter av klimatförändringen. Målet är att ge en bild av de olika systemens klimatkänslighet samt av osäkerheten i modellernas resultat. Tänkta användare av FINESSI är miljö- och kommunplanerare, forskare och representanter för industrin.

2007 års pilotversion av FINESSI sammanställer resultat från tre effektmodeller som körts med klimatprojektioner från sex globala klimatmodeller under fyra utsläppsskenarier för växthusgaser. Effekterna som presenteras är förknippade med hyddrologi, sjöfysik, jordbruk och biodiversitet.

Webbverktyget FINESSI använder tre effektmodeller:

 • Hydrologi: WSFS - SYKEs modell för hydrologiska vattendragsprognoser
 • Sjöfysik: MyLake - endimensionell modell för sjöfysik
 • Biodiversitet: Förekomsten av palsamyrar
och klimatskenarier från 6 global klimatmodeller:
 • CSIRO-Mk2,
 • HadCM3,
 • EH40PYC
 • CCCma
 • GFDL NCAR
 • A1FI
 • A2
 • B1
 • B2