Yhteystiedot

Maria Holmberg, Suomen ympäristökeskus, Luontoympäristökeskus/Ekosysteemimuutosyksikkö

Ismo Lahtinen, Suomen ympäristökeskus, Tietokeskus

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi