Bakgrund

Antropogen klimatförändring
 
En integrerad och tvärvetenskaplig ansats behövs för att beskriva den antropogena klimatförändringen och dess möjliga konsekvenser. Med antropogen klimatförändring avses den förändring i klimatet som sker till följd av utsläpp av växthusgaser som härstammar från mänskans aktiviteter (energiproduktion, industri, trafik, jorbruk, uppvärmning). Konsekvenser kan vara en förskjutning av växtilghetszonerna, minskad biodiversitet eller risker förknippade med vattenresurserna: torka eller översvämningar. Många modellstudier av klimatförändringens effekter har gjorts under de senaste 20 åren i Finland. Dehär studierna är emellertid baserade på många olika modeller och skenarier utspridda över olika avdelningar och institutioner.
 
FINESSI
 
Målet är att sammanställa och presentera en del av denhär utspridda informationen med hjälp av en webbtjänst som gör det möjligt att tillämpa modllerna och skenarierna på en gemensam plattform.
 
fig1.png
På lång sikt ska FINESSI också erbjuda modellkörningar online och modellresultat in numerisk form för nedladdning till egen dator. Dehär egenskaperna är ännu inte tillgängliga.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Schematic view of long term goals of FINESSI