Klimatförändring

Klimatet förändras både till följd av naturliga orsaker och på grund av mänskans aktiviteter (IPCC ). Klimat beskriver vädret på lång sikt, med variabler som lufttemperatur, nederbörd och vindhastighet. Jordens klimat har förändrats många gånger under planetens historia, som en följd av en mängd olika naturliga orsaker.
Under de senaste 30 åren har Jordens medeltemperatur ökat med en avsevärt snabb hastighet om ungefär 0,2°C per 10 år. Jordens medeltemperatur har nu uppnått en nivå som är varmare än under de tidigare 12 000 åren (NASA 25.9.2006 ). År 2005 var det varmaste året sedan sent 1800-tal. De fem varmaste åren under de senaste 100 åren har alla inträffat nyligen (2005, 1998, 2002, 2003, 2006) (NASA 8.2.2007).

Uppvärmningen verkar nu ske närmast överallt. Störst är finska_blommor3.JPGuppvärmningen vid höga breddgrader på norra halvkloget och den är större över land än över havsområden. I Finland har årsmedeltemperaturen ökat med omkring 1°C sedan 1850. En större uppvärming har skett vårtid än sommar- och hösttid (Meteorologiska institutet om klimatförändringen i Finland på finska ). Speciellt mycket känns klimatförändringen av i Arktis. Medeltemperaturen i Arktis har stigit nästan dubbelt så snabbt som i resten av världen under de senaste årtiondena (Meteorologiska institutet på engelska Corell 2005 ACIA )

 

Läs mer om väder och klimat : SMHI